2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Sirküler Tarihi   : 30.07.2021 Sirküler No        : 2021/16   Sayın Müşterilerimiz; Hatırlanacağı üzere, 31/7/2020 tarihli R.G’ de yayımlanan 2813 sayılı Karar ile stopajlara ilişkin 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklikler yapılarak gayrimenkul kiralamalarında uygulanan stopaj oranı ve kurumlar tarafından kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri üzerinden hesaplanması gereken tevkifatın oranı %20’den %10’a düşürülmüştü.…

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle Getirilen Düzenlemeler

Sirküler Tarihi   : 13.07.2021 Sirküler No        : 2021/15   Sayın Müşterilerimiz; 13 Temmuz 2021 Tarihli 31540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 529) ile getirilen düzenlemeler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır. Ülkemizin de üyesi bulunduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Vergi Amaçlarına Yönelik Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu…

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 4191 Sayılı Karar

Sirküler Tarihi : 06.07.2021 Sirküler No : 2021/14   Sayın Müşterilerimiz; 29 Haziran 2021 Tarihli 31526 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 4191 Sayılı Karar ile yapılan değişiklikler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır. Söz konusu kararın 5.maddesi ile EK-8 Nolu tabloda yer alan makineler için gümrük muafiyetinin kaldırılması…

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

Sirküler Tarihi   : 08.06.2021 Sirküler No        : 2021/13   Sayın Müşterilerimiz; Kamuoyunda vergi affı/barışı olarak da bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” 3/6/2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştır. Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri esnasında bazı değişikliklere uğramıştır. Yapılan değişikliklerden öne çıkan hususlar aşağıdaki gibidir:…

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Sirküler Tarihi   : 03.06.2021 Sirküler No        : 2021/12     Sayın Müşterilerimiz; 03 Haziran 2021 Tarihli 31500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (Seri No: 36) ile yapılan değişiklikler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır. Söz konusu 36 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile özetle şu konularda önemli…

3238 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Sirküler Tarihi : 08.12.2020 Sirküler No.    : 2020/37   Sayın Müşterilerimiz; 3238 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurusu ile ilgili ilave kararlar alınmıştır. Buna göre; 1) 30 Haziran’a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmamış işyerleri 31/12/2020 tarihine kadar Kısa Çalışma…

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Değişikliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 29/06/2020 tarihinde, geri kazanım katılım payına ilişkin yönetmeliğin uygulanmasına dair usul ve esaslarda değişiklik yapılmıştır. 1) Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara; “İhracat”, “İade” ve “Taşıma Ekipmanı” tanımları eklenmiştir. Ayrıca ithalat tanımına son cümle olarak ekleme yapılmıştır. İhraç kaydıyla yapılan teslimler ihracat kapsamında değerlendirilmiş ve GEKAP…

2020 Vergi Yapılandırması

Sirküler Tarihi : 12.11.2020 Sirküler No. : 2020/36   Vergi Yapılandırması Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Henüz Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazetede yayımlanmamakla birlikte kanun ana hatları ile sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.…

Kısa Çalışma Ödeneği

Sirküler Tarihi : 27.10.2020 Sirküler No.    : 2020/35   Kısa Çalışma Ödeneği Yayımlanan 3135 Sayılı Karar ile Yeni tip korona virüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının ve işten çıkış yasağının süresi 2 ay uzatılmıştır. Yayımlanan Karar ile; 1) Kovid-19 nedeniyle…