Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

İş hayatının artan rekabet ortamı ve sürekli değişen yasal mevzuat, şirketlerin mali işlem süreçlerini en verimli ve en doğru şekilde yönetmelerini zorunlu hale getirmiştir. Şirket yönetimleri kendi faaliyet alanlarına odaklanıp, şirketin bu günü ve geleceği için kritik öneme sahip olan mali işlem süreçlerini “Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri” sunan profesyonel ve uzman firmalara teslim ederek, büyüme, karlılık, uluslararası piyasalara açılma gibi hedeflerine daha kararlı ulaşmaktadırlar.

YSS Consulting’in “Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri” ekibi olarak, uzman kadromuz ve yöneticilerimizle muhasebe ve mali müşavirlik alanlarında sayısız çözümler sunarak müşterilerimizin finansal ve operasyonel hedeflerine ulaşmasında yardımcı olmaktayız.

Hizmetler

  • Muhasebe kayıtlarını tutmak.
  • Gelir-Gider fatura kontrolü.
  • Müşteri cari hesapları kontrolü, mutabakatı, tahsilatı ve ödemesi.
  • Banka, finansman işlemleri takibi, ödemeleri gerçekleştirme.
  • Stok takibi ve kontrolü.
  • Maliyet muhasebesi.
  • Dönem Beyanlarını vermek KDV, Muhtasar, 3 aylık Geçici Vergi, BA BS formları ve zorunlu vergi dairesi bildirimleri.
  • Yıllık Kurumlar Vergisi, mali tabloları düzenlemek, mali analizler yapmak.
  • Kayıtları ve belgeleri kontrol etmek.