Diğer Hizmetler

Kuruluşunuzun ihtiyaç duyabileceği diğer ihtiyaçlarınız ile ilgili aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

Hizmetler

 • Vergi denetimlerinde, SGK denetimlerinde, belediye denetimlerinde ve hukuki konularda vekillik yapmak.
 • Ulusal ve uluslararası vergi kanunlarında danışmanlık vermek.
 • Serbest bölge mevzuatı danışmanlığı.
 • İhracatta K.D.V. iadesi danışmanlığı.
 • Şirket birleşme, bölünme değişiklikleri.
 • Genel kurullar ve tasfiye işlemleri.
 • Kayyumluk ve tasfiye memurluğu.
 • Teşvik mevzuatı danışmanlığı.
 • Dahilde işleme ve hariçte işleme rejimleri.
 • Finansman ve kredi konularında bilgi vermek, yol göstermek.
 • Serbest ticaret bölgelerinde izin ve ruhsat almak.