Şirket Kuruluşu

Her şey iyi bir fikirle başlar, iş fikriniz. Yalnız iyi bir fikir başarının savaşının yarısıdır.

Şirket kurulumu kritik bakış gerektirir. Karmaşık vergi ortamında iş planını, pazar yönelimini, ürün ve hizmet bilgisini, sağlam iş bilgisi ve yönelimini eleştirel bir bakış gerektirir. Buna ek olarak, çeşitli idari usuller, vergi ve sosyal güvenlik kayıtları, dokümantasyon ve raporlama yükümlülükleri, finansman kararları ve uygun bir ticari organizasyonun gerektirmektedir.

İşlemler

  • Şirketin kuruluşu ve Türkiye’de yatırım için ortak olacak kişi veya şirketlerin hazırlayacakları gerekli evrak ve dokümanlar listesinin sunulması ve izlenecek yol harita hakkında bilgi verilmesi.
  • Kurulmasını istediğiniz şirketin ana statüsünü hazırlamak için gerekli olan bilgiler; ortaklık yapısı, adres, müdürlük ve temsil yetkisi, sermaye tespitleri yapılması.
  • Şirketin kurulmasını arzu ettiğiniz sektörlere göre ana sözleşmesinin hazırlanması.
  • Ticaret odaları, ticaret sicilleri, noter işlemleri ve resmi kurumlarla ilgili tüm işlemlerin yapılması.
  • Resmi kurumlardan izin, ruhsat ve gerekli belgelerin alınması.
  • Vergi daire tescil ve kayıt işlemleri.
  • SGK dahil sosyal kurumlara kayıt işlemleri.
  • İhtiyaç halinde şirket kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmek için adres temini.
  • İhtiyaç halinde vergi dairesine karşı şirket kuruluş süresi içinde ve devamında müdürlük temini.
  • Servis destekli hazır büro temini kısa süreli çalışma masası veya odası temini.