2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Sirküler Tarihi   : 30.07.2021 Sirküler No        : 2021/16   Sayın Müşterilerimiz; Hatırlanacağı üzere, 31/7/2020 tarihli R.G’ de yayımlanan 2813 sayılı Karar ile stopajlara ilişkin 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklikler yapılarak gayrimenkul kiralamalarında uygulanan stopaj oranı ve kurumlar tarafından kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri üzerinden hesaplanması gereken tevkifatın oranı %20’den %10’a düşürülmüştü.…

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle Getirilen Düzenlemeler

Sirküler Tarihi   : 13.07.2021 Sirküler No        : 2021/15   Sayın Müşterilerimiz; 13 Temmuz 2021 Tarihli 31540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 529) ile getirilen düzenlemeler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır. Ülkemizin de üyesi bulunduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Vergi Amaçlarına Yönelik Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu…

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 4191 Sayılı Karar

Sirküler Tarihi : 06.07.2021 Sirküler No : 2021/14   Sayın Müşterilerimiz; 29 Haziran 2021 Tarihli 31526 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 4191 Sayılı Karar ile yapılan değişiklikler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır. Söz konusu kararın 5.maddesi ile EK-8 Nolu tabloda yer alan makineler için gümrük muafiyetinin kaldırılması…

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

Sirküler Tarihi   : 08.06.2021 Sirküler No        : 2021/13   Sayın Müşterilerimiz; Kamuoyunda vergi affı/barışı olarak da bilinen „Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi“ 3/6/2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştır. Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri esnasında bazı değişikliklere uğramıştır. Yapılan değişikliklerden öne çıkan hususlar aşağıdaki gibidir:…

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Sirküler Tarihi : 03.06.2021 Sirküler No : 2021/12     Sayın Müşterilerimiz; 03 Haziran 2021 Tarihli 31500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (Seri No: 36) ile yapılan değişiklikler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır. Söz konusu 36 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile özetle şu konularda önemli…

Präsidialerlass Nr. 3238

Rundschreiben Datum: 08.12.2020 Rundschreiben Nr. : 2020/37   Sehr geehrte Kunden; Mit dem Präsidialdekret Nr. 3238 wurden zusätzliche Entscheidungen über den aus zwingenden Gründen gestellten Kurzarbeitsantrag im Rahmen von periodischen Situationen aufgrund äußerer Einwirkungen aufgrund des neuen Coronavirus (Covid-19) getroffen. Demzufolge; 1) Betriebe, die bis zum 30. Juni keine Kurzarbeit beantragt haben, können bis zum…

Änderung der Verordnung zum Rückforderungsbeitragsanteil

Am 29.06.2020 hat das Ministerium für Umwelt und Urbanisierung Änderungen in den Verfahren und Grundsätzen zur Umsetzung der Verordnung über den Rückforderungsbeitragsanteil vorgenommen. 1) Verfahren und Grundsätze bei der Umsetzung der Verordnung über den Rückforderungsbeitragsanteil; Die Definitionen „Export“, „Rückgabe“ und „Transportmittel“ wurden hinzugefügt. Außerdem wurde als letzter Satz die Importdefinition hinzugefügt. Lieferungen mit Exportzulassung wurden…

Steuerkonfiguration 2020

Rundschreiben Datum : 12.11.2020 Rundschreiben Nr. : 2020/36   Steuerkonfiguration Der Gesetzentwurf zur Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und einiger Gesetze, der die Regelungen zur Gestaltung der Steuer- und SGK-Prämienschulden sowie der Beschäftigungsanreize enthält, wurde in der Generalversammlung der Großen Türkischen Nationalversammlung angenommen. Obwohl es noch nicht vom Präsidenten genehmigt und im Amtsblatt veröffentlicht wurde, ist es…

Kurzfristiges Arbeitsstipendium

Rundschreiben Datum: 27.10.2020 Rundschreiben Nr. : 2020/35   Kurzfristiges Arbeitsstipendium Mit der veröffentlichten Entscheidung Nr. 3135 wird die Dauer des Kurzarbeitergeldantrags und das Ausstiegsverbot für die Betriebe, an denen Kurzarbeit aus zwingendem Grund angewendet wird, im Rahmen der periodischen Situationen aus externen Auswirkungen aufgrund des neuartigen Coronavirus (Kovid-19) wurden um 2 Monate verlängert. Mit der…