İhracat Bedelinin Diğer Yöntemlerle Tahsili Başlıklı 13 üncü ve Terkin Başlıklı 28 inci Maddesinde Değişik

Sirküler Tarihi   : 25.04.2022 Sirküler No        : 2022/26     Sayın Müşterilerimiz; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 19.04.2022 ve 21.04.2022 tarihli yazıları ile İhracat Genelgesi’nin “İhracat bedelinin diğer yöntemlerle tahsili” başlıklı 13 üncü ve “Terkin” başlıklı 28 inci maddesinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre ; İhracatta terkin limiti İhracat Genelgesi’nin “Terkin” başlıklı 28’inci maddesinde değişiklik yapılmıştır. Hazine ve…

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No:41

Sirküler Tarihi   : 22.04.2022 Sirküler No        : 2022/25   Sayın Müşterilerimiz; 21 Nisan 2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazete’de “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41)” yayımlanmıştır. Buna göre tebliğde ana hatlarıyla ; İmalatçılar tarafından yapılan mal ihracında ihracat bedeline göre iade alınabilmesine imkan sağlanmakta, İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması…

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

Sirküler Tarihi   : 21.04.2022 Sirküler No        : 2022/24   Sayın Müşterilerimiz;   19 Nisan 2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022-32/66) ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığından bir basın duyurusu yapılmıştır. Buna göre ; 19.04.2022 tarihinden önce kendi…

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

Sirküler Tarihi   : 20.04.2022 Sirküler No        : 2022/23   Sayın Müşterilerimiz;   19 Nisan 2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022-32/66) yayımlanmıştır. Buna göre; Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde…

Ukrayna ve Rusya’ya ihracat işlemleriyle ilgili olarak ihracat bedellerinin döviz cinsinden Türk Lirası olarak da kabulü

Sirküler Tarihi   : 18.04.2022 Sirküler No        : 2022/22   Sayın Müşterilerimiz;   Çeşitli kurumların hafta içinde yayımladığı genelgeler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır. Buna göre ; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 07.04.2022 tarihli talimatı ile Ukrayna ve Rusya’ya gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek ihracat işlemleriyle ilgili olarak ihracat bedellerinin döviz cinsinden beyan edilmiş olsa dahi Türk Lirası olarak…

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik

Sirküler Tarihi   : 18.04.2022 Sirküler No        : 2022/21    Sayın Müşterilerimiz; Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7394 Sayılı Kanun 15.04.2022 Tarihli ve 31810 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Buna göre ;   Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan…

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Sirküler Tarihi   : 11.04.2022 Sirküler No        : 2022/20   Sayın Müşterilerimiz; 08/04/2022 tarihli ve 31803 Sayılı Resmi Gazete’de “Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Buna göre; TCMB’nin 2021/14 Sayılı Tebliği uyarınca yurt içi yerleşik tüzel kişiler, 31/12/2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden…

Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’da Yapılan Değişiklikler

Sirküler Tarihi   : 01.04.2022 Sirküler No        : 2022/19   Sayın Müşterilerimiz; 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 29/03/2022 tarih, 31793 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır. Yayımlanan Karar ile “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’da yapılan değişikliklerle; bazı mal ve hizmetlerin tabi olduğu KDV oranları 1 Nisan, Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere…

Hâzineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve KDV Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Sirküler Tarihi   : 29.03.2022 Sirküler No        : 2022/18   Sayın Müşterilerimiz; 25 Mart 2022 tarihinde TBMM Başkanlığına “Hâzineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” sunulmuştur. Yürütme ve yürürlük maddeleri dahil toplam 39 maddeden oluşan…

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sirküler Tarihi   : 28.03.2022 Sirküler No        : 2022/17   Sayın Müşterilerimiz; 22/3/2022 tarihli ve 31786 sayılı Resmi Gazete’ de “Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/14)” ve “Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair…