2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları

Sirküler Tarihi   : 03.01.2022 Sirküler No        : 2022/01   Sayın Müşterilerimiz; 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin 2022/1 sayılı Tebliğ, 31/12/2021 tarih, 31706 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır. Bilindiği üzere, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ek 11. maddesine istinaden yurt içinde piyasaya arz edilen 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer…