7352 Sayılı Kanun İle Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi

Sirküler Tarihi   : 31.01.2022 Sirküler No        : 2022/11   Sayın Müşterilerimiz; 29.01.2022 tarihinde kabul edilen 7352 Sayılı Kanun ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak; kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar…

2022 Yılında Uygulanması Gereken Enflasyon Muhasebesi Ertelemesi

Sirküler Tarihi   : 24.01.2022 Sirküler No        : 2022/10   Sayın Müşterilerimiz; 20.01.2022 tarihinde kabul edilen 7352 Sayılı Kanun ile şartlar oluştuğu için 2022 yılında uygulanması gereken Enflasyon Muhasebesi 2023 yılı sonuna kadar ertelenmiştir. Geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2022 ve 2023 yılında…

Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik

Sirküler Tarihi   : 24.01.2022 Sirküler No        : 2022/09   Sayın Müşterilerimiz; Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 7351 Sayılı Kanun 22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanmıştır. Yapılan düzenleme ile bireysel emeklilik sisteminde %25 olarak belirlenmiş olan Devlet katkısı oranının %30’a…

509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 Sıra Nolu Tebliğ

Sirküler Tarihi   : 24.01.2022 Sirküler No        : 2022/08   Sayın Müşterilerimiz; 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 Sıra No.lu Tebliğ  22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanmıştır. E-Fatura Uygulamasına İlişkin Geçiş Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemeler E-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğuna ilişkin 2018 ve müteakip hesap dönemleri için 5 Milyon…

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 4191 Sayılı Karar

Sirküler Tarihi   : 24.01.2022 Sirküler No        : 2022/07    Sayın Müşterilerimiz;   29.06.2021 tarihli Resmî Gazete‘ de yayımlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair 4191 Sayılı Karar ile yatırım teşvik mevzuatında düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda 01.01.2022 tarihi itibariyle uygulanacak yeni düzenleme ve hadlere aşağıda yer verilmiştir. 01.01.2022 Tarihi İtibariyle Asgari Yatırım…

Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması

Sirküler Tarihi   : 24.01.2022 Sirküler No        : 2022/06   Sayın Müşterilerimiz;   Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 7351 Sayılı Kanun 22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanmıştır. Kanunun 15. maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32. maddesinde yapılan düzenleme…

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sirküler Tarihi   : 24.01.2022 Sirküler No        : 2022/05   Sayın Müşterilerimiz;   22.01.2022 tarihli 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan „Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/3)“ ile 28.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere muhatap bankanın ödemekle yükümlü olduğu miktar 2.670,00…

T.C. Merkez Bankası İhracat Genelgesi Ek 1. Maddesi Uygulama Talimatı

Sirküler Tarihi   : 19.01.2022 Sirküler No        : 2022/04   Sayın Müşterilerimiz;   T.C. Merkez Bankası tarafından, İhracat Genelgesi’nin ek 1. maddesi kapsamında T.C. Merkez Bankasına yapılacak döviz satışlarının uygulama ayrıntılarını düzenlemek amacıyla Uygulama Talimatı yayımlanmıştır ve konu daha önceki sirkülerimiz ile sizlere duyurulmuştur. 03.01.2022 tarihinde güncellenen TCMB İhracat Genelgesi’nin “İhracat bedellerinin Merkez Bankasına satışı” başlıklı…

T.C. Merkez Bankası İhracat Genelgesi Ek 1. Maddesi

Sirküler Tarihi   : 06.01.2022 Sirküler No        : 2022/03   Sayın Müşterilerimiz; T.C. Merkez Bankası tarafından, İhracat Genelgesi’nin ek 1. maddesi kapsamında T.C. Merkez Bankasına yapılacak döviz satışlarının uygulama ayrıntılarını düzenlemek amacıyla Uygulama Talimatı yayımlanmıştır. 03.01.2022 tarihinde güncellenen TCMB İhracat Genelgesi’nin “İhracat bedellerinin Merkez Bankasına satışı” başlıklı ek 1. Maddesinde ; “Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren…

İhracat Bedelinin 180 Gün İçinde Yurda Getirilmesi Ve Bankalar Tarafından “İhracat Bedeli Kabul Belgesi” (İBKB) Düzenlenmesi

Sirküler Tarihi   : 04.01.2022 Sirküler No        : 2022/02   Sayın Müşterilerimiz; 1.Her bir Gümrük Beyannamesi Bazında 30.000,00 Usd üzeri olan İhracat Bedelinin 180 Gün İçinde Yurda Getirilmesi Ve Bankalar Tarafından “İhracat Bedeli Kabul Belgesi” (İBKB) Düzenlenmesi Zorunludur: İhracat bedeli dövizin belirlenen usul ve esaslara göre 180 gün içinde yurda getirildiğinin tevsiki amacıyla bankalar tarafından “İhracat…