2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Sirküler Tarihi   : 30.07.2021 Sirküler No        : 2021/16   Sayın Müşterilerimiz; Hatırlanacağı üzere, 31/7/2020 tarihli R.G’ de yayımlanan 2813 sayılı Karar ile stopajlara ilişkin 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklikler yapılarak gayrimenkul kiralamalarında uygulanan stopaj oranı ve kurumlar tarafından kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri üzerinden hesaplanması gereken tevkifatın oranı %20’den %10’a düşürülmüştü.…

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle Getirilen Düzenlemeler

Sirküler Tarihi   : 13.07.2021 Sirküler No        : 2021/15   Sayın Müşterilerimiz; 13 Temmuz 2021 Tarihli 31540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 529) ile getirilen düzenlemeler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır. Ülkemizin de üyesi bulunduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Vergi Amaçlarına Yönelik Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu…

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 4191 Sayılı Karar

Sirküler Tarihi : 06.07.2021 Sirküler No : 2021/14   Sayın Müşterilerimiz; 29 Haziran 2021 Tarihli 31526 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 4191 Sayılı Karar ile yapılan değişiklikler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır. Söz konusu kararın 5.maddesi ile EK-8 Nolu tabloda yer alan makineler için gümrük muafiyetinin kaldırılması…

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

Sirküler Tarihi   : 08.06.2021 Sirküler No        : 2021/13   Sayın Müşterilerimiz; Kamuoyunda vergi affı/barışı olarak da bilinen „Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi“ 3/6/2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştır. Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri esnasında bazı değişikliklere uğramıştır. Yapılan değişikliklerden öne çıkan hususlar aşağıdaki gibidir:…

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Sirküler Tarihi : 03.06.2021 Sirküler No : 2021/12     Sayın Müşterilerimiz; 03 Haziran 2021 Tarihli 31500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (Seri No: 36) ile yapılan değişiklikler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır. Söz konusu 36 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile özetle şu konularda önemli…