Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

Muhasebe ve Finansal Danışmanlık Departmanımız aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

Muhasebe kayıtlarını tutmak,
Gelir-Gider fatura kontrolü,
Müşteri cari hesapları kontrolü, mutabakatı, tahsilatı ve ödemesi,
Banka, finansman işlemleri takibi, ödemeleri gerçekleştirme,
Stok takibi ve kontrolü,
Maliyet muhasebesi,
Dönem Beyanlarını vermek KDV, Muhtasar, 3 aylık Geçici Vergi, BA BS formları ve zorunlu vergi dairesi bildirimleri,
Yıllık Kurumlar Vergisi, mali tabloları düzenlemek, mali analizler yapmak,
Kayıtları ve belgeleri kontrol etmek.
//]]>