Diğer Hizmetler

Vergi denetimlerinde, SGK denetimlerinde, Belediye denetimlerinde ve Hukuki Konularda vekillik yapmak
Ulusal ve uluslararası vergi kanunlarında danışmanlık vermek
Serbest Bölge Mevzuatı Danışmanlığı
İhracatta K.D.V. İadesi Danışmanlığı
Şirket Birleşme, Bölünme, Değişiklikleri
Genel Kurullar ve Tasfiye İşlemleri
Kayyumluk ve Tasfiye Memurluğu
Teşvik Mevzuatı Danışmanlığı
Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme Rejimleri
Finansman ve Kredi Konularında bilgi vermek, yol göstermek
Serbest Ticaret Bölgelerinde izin ve ruhsat almak
//]]>