YSS Consulting'e Hoşgeldiniz

YSS Consulting bu ihtiyaçlar doğrultusunda şirketlerin (muhasebe, bordrolama, raporlama ve ticari sicil işlemleri gibi) hedef ve operasyonlarını gerçekleştirmesine destek sağlayacak veri ve hizmetleri sağlamak için “dış kaynaklı olarak” gerekli tüm hizmetleri vermektedir.
Böylece şirketlerdeki personelin kendilerini işlerine, hedef ve operasyonlarına odaklamalarını sağlayarak geliştirdikleri stratejileri daha etkin ve verimli bir şekilde uygulayabilmelerine ve kaliteyi artırmalarına yardımcı olmaktadır.
YSS Consulting göstermiş olduğunuz güven ve destekten dolayı sizlere teşekkürlerimizi sunarız.

Şirket Kuruluşu

Şirketin kuruluşu ve Türkiye’de yatırım için Ortak olacak kişi veya Şirketlerin hazırlayacakları gerekli evrak ve dokümanlar listesinin sunulması ve izlenecek yol harita hakkında bilgi verilmesi
Kurulmasını istediğiniz şirketin Ana Statüsünü hazırlamak için gerekli olan bilgiler; Ortaklık yapısı, adres, Müdürlük ve temsil yetkisi, sermaye tespitleri yapılması
Şirketin kurulmasını arzu ettiğiniz sektörlere göre Ana Sözleşmesinin Hazırlanması
Ticaret Odaları, Ticaret Sicilleri, Noter işlemleri ve Resmi Kurumlarla ilgili tüm işlemlerin yapılması
Resmi Kurumlardan izin, ruhsatve gerekli belgelerin alınması
Vergi daire tescil ve kayıt işlemleri
SGK dahil sosyal kurumlara kayıt işlemleri
İhtiyaç halinde şirket kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmek için Adres temini
İhtiyaç halinde vergi dairesine karşı şirket kuruluş süresi içinde ve devamında Müdürlük temini
Servis destekli hazır büro temini kısa süreli çalışma masası veya odası temini.

Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

Muhasebe kayıtlarını tutmak,
Gelir-Gider fatura kontrolü,
Müşteri cari hesapları kontrolü, mutabakatı, tahsilatı ve ödemesi,
Banka, finansman işlemleri takibi, ödemeleri gerçekleştirme,
Stok takibi ve kontrolü,
Maliyet muhasebesi,
Dönem Beyanlarını vermek KDV, Muhtasar, 3 aylık Geçici Vergi, BA BS formları ve zorunlu vergi dairesi bildirimleri,
Yıllık Kurumlar Vergisi, mali tabloları düzenlemek, mali analizler yapmak,
Kayıtları ve belgeleri kontrol etmek.

Personel İşlemleri ve Bordrolama

İşyeri SGK ve diğer Sosyal Sigorta kurum açılış işlemleri
Personel işe alım sözleşmeleri hazırlanması
İşe giriş işlemleri personelin SGK ve diğer kurum kayıtları
Personel Ücret bordroları hazırlamak,
Personel çalışma, izin ve tazminat işlemleri bordroları hazırlanması

Finansal Raporlama

Şirketlerin ve Merkez şirketlerin isteği doğrultusunda IFRS ,US GAAP VE Alman R HBB ve HBB2 raporlama işlemleri yapmak
Şirketlerin talep edeceği tüm Aylık, Üç aylık, Yıllık raporlamaları yapmak
Yılsonu kapanış Bilanço ve diğer Tablolarını raporlamak.


Muhasebe Program Danışmanlığı

SAP program yazılım danışmanlığı
SAP program kayıt işlemleri
Tüm diğer muhasebe program kurulum ve kayıt danışmanlığı

Müşteri Temsilciliği

Müşteri odaklı doğrudan şirketinize atanacak müşteri temsilcilerimiz.
Almanca İngilizce dillerinde konuşma
Şirketinizin ihtiyacı doğrultusunda Yönetim destek hizmetleri


Hukuk ve Avukatlık

İlgili konularda uzman Avukatlarla hukuk desteği için çözüm ortaklarımız tarafından sağlanan danışmanlık
Yetkin ve komplike Uluslararası Hukuk büroları ile çözüm ortaklığı
İş geliştirme ve yatırım konularında yetkin Hukuk Büroları ile çözüm ortaklığı

İnsan Kaynakları

Personel Bulma işlemlerinde çözüm ortaklarımızla koordinasyon

Diğer Hizmetler

Vergi denetimlerinde, SGK denetimlerinde, Belediye denetimlerinde ve Hukuki Konularda vekillik yapmak
Ulusal ve uluslararası vergi kanunlarında danışmanlık vermek
Serbest Bölge Mevzuatı Danışmanlığı
İhracatta K.D.V. İadesi Danışmanlığı
Şirket Birleşme, Bölünme, Değişiklikleri
Genel Kurullar ve Tasfiye İşlemleri
Kayyumluk ve Tasfiye Memurluğu
Teşvik Mevzuatı Danışmanlığı
Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme Rejimleri
Finansman ve Kredi Konularında bilgi vermek, yol göstermek
Serbest Ticaret Bölgelerinde izin ve ruhsat almak